Национални празници на различни държави

16.02 - национален празник на република Литва
24.02 - национален празник на Естония
01.03 - национален празник на Босна и Херцеговина
17.03 - национален празник на Ирландия
02.04 - национален празник на Португалия
16.04 - Национален празник на Кралство Дания
27.04 - национален празник на СРЮгославия;Национален празник на ЮАР
30.04 - национален празник на Холандия;Национален празник на Швеция
03.05 - национален празник на Полша
17.05 - национален празник на Норвегия
25.05 - нац.празник на Йордания;Нац.празник на Аржентина
26.05 - нац.празник на Грузия
28.05 - нац.празник на Етиопия;Нац.празник на Азърбайджан
02.06 - Нац.празник на Италия
10.06 - Нац.празник на Португалия
11.06 - Държавен празник на руската федерация;Ден на русия
17.06 - национален празник на Исландия
23.06 - нац.празник на Люксембург;
25.06 - нац.празник на Словения; нац.празник на Мозамбик
29.06 - нац.празник на Сейшелските острови
04.07 - национален празник на САЩ
14.07 - национален празник на Франция
21.07 - нац.празник на Белгия и Беларус
26.07 - нац. Празник на Куба
01.08 - нац.празник на Швейцария
02.08 - нац.празник на Македония
15.08 - нац.празник на Индия и Корея
20.08 - нац.празник на Унгария
24.08 - нац.празник на Украйна
26.08 - нац.празник на Молдова
01.09 - нац.празник на Словения
02.09 - нац.празник на Виетнам
07.09 - нац.празник на Бразилия
16.09 - нац.празник на Мексико
21.09 - нац.празник на Армения
01.10 - национален празник на Кипър; нац.празник на Китай
03.10 - нац.празник на Германия
12.10 - нац.празник на Испания
23.10 - национален празник на Унгария
26.10 - Национален празник на Австрия
28.10 - нац.празник на Чехия
29.10 - нац.празник на Турция
11.10 - нац.празник на Полша
18.11 - нац.празник на Латвия
19.11 - национален празник на Монако
28.11 - нац.празник на Албания
01.12 - нац.празник на Румъния
06.12 - Нац.празник на Финландия
{START_COUNTER}