Международно отбелязвани дати

01.01 - световен ден на мира
16.01 - ден на растителната защита
17.01 - ден на религиозната толерантност и търпимост
21.01 - международен ден на прегръдката
26.01 - международен ден на митническите служители
27.01 - Международен ден в памет на жертвите на холокоста
02.02 - световен ден на влажните сезони и водолюбивите птици
22.02 - световен ден на идеята за побратимяване; Международен ден на майчиния език; Международен ден в подкрепа на жертвите на престъпления
01.03 - международен ден за борба против ядреното оръжие; Международен ден на гражданската защита; Международен ден за борба с наркоманията и наркобизнеса
03.03 - международен ден на борбата на писателите за мир
08.03 - международен ден на жената
11.03 - световен ден на правата на потребителя
18.03 - световен ден на мозъка; ден на съня; Световен ден на инвалидите
20.03 - международен ден на франкофоните, международен ден на астрологията (отчита се началото на новата астрологична година)
22.03 - световен ден на водата
23.03 - световен ден на метеорологията
01.04 - международен ден на хумора и шегата; Международен ден на птиците
02.04 - международен ден на детската книга
07.04 - Световен ден на здравето
11.04 - световен ден за борба с шизофренията; Международен ден на бившите политзатворници и концлагеристи и на пострадалите от фашизма и войните
12.04 - световен ден на авиацията и космонавтиката
15.04 - международен ден на милосърдието
16.04 - световен ден на астрономията
18.04 - международен ден за опазване паметниците на културата
20.04 - международен ден на световния печат
23.04 - световен ден на книгата и авторското право
26.04 - световен ден на интелектуалната собственост
29.04 - международен ден на балета
01.05 - международен ден на труда
03.05 - международен ден на свободата на печата
07.05 - ден на радиото и телевизията
08.05 - международен ден на червения кръст и червения полумесец
12.05 - международен деен на сестринството
15.05 - международен ден на семейството
17.05 - световен ден на телекомуникациите
18.05 - международен ден на музеите
20.05 - световен ден в памет на жертвите на СПИН
22.05 - международен ден на биологичното разнообразие
31.05 - световен ден без тютюнопушене
01.06 - международен ден за защита на детето
08.06 - световен ден на океана
23.06 - международен ден на SOS-детски селища; Международен олимпийски ден
27.06 - световен ден на риболова; Световен ден за борба с диабета
01.07 - международен кооперативен ден; Международен ден на хомосексуалистите
05.07 - световен ден на населението; международен ден на бикините
06.07 - международен ден на целувката
20.07 - международен ден на шахмата
28.07 - международен ден на системния администратор
06.08 - световен ден на борбата за забрана на ядреното оръжие
08.08 - световен ден на туземните народи
13.08 - международен ден на левичарите
29.08 - международен ден на безследно изчезналите
01.09 - световен ден на мира
08.09 - международен ден за ликвидиране на неграмотността; Ден на международната солидарност на журналистите
16.09 - международен ден за защита на озоновия слой
21.09 - световен ден за борба с болестта на Алцхаймер
25.09 - международен ден на глухите
27.09 - международен ден на туризма
01.10 - международен ден на музиката; Международен ден на възрастните хора
02.10 - международен ден на населените места; Международен ден на архитектурата
03.10 - международна седмица на писмото
05.10 - международен ден на учителя
07.10 - световен ден на усмивката
09.10 - ден на световния пощенски съюз
10.10 - световен ден за психичното здраве; Международен ден за борба с природните бедствия
12.10 - международен ден на христофор колумб
15.10 - международен ден на незрящите хора (ден на белия бастун)
16.10 - международен ден на прехраната
20.10 - световен ден за борба с остеопорозата
24.10 - световен ден на информацията за развитие; Международен ден на ООН
31.10 - световен ден на спестовността
04.11 - световен ден на човека
06.11 - световен ден на качеството; Международен ден за борба срещу расизма, ксено-фобията и антисемитизма
10.11 - международен ден на младежта
13.11 - международен ден на слепите хора
14.11 - световен ден на диабетиците
15.11 - международен ден за борба с тютюнопушенето
16.11 - международен ден на толерантността
17.11 - международен ден на студентите
18.11 - световен ден на емигрантите
19.11 - международен ден на тоалетната
20.11 - световен ден на детето
21.11 - световен ден на поздравите; световен ден на телевизията
25.11 - световен ден против насилието към жените
01.12 - световен ден за борба срещу СПИН
03.12 - международен ден на инвалидите
05.12 - международен ден на доброволците
07.12 - международен ден на гражданската авиация
{START_COUNTER}